Oferta biura rachunkowego

Usługi księgowe i rachunkowe

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełnej księgowości
 • prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych – uproszczona księgowość
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT
 • sporządzanie oraz składanie deklaracji oraz informacji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych

Usługi kadrowe i płacowe

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • rozliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • rozliczanie innych świadczeń na rzecz pracowników
 • prowadzenie oraz analiza ewidencji czasu pracy, urlopów, nieobecności chorobowych
 • sporządzanie oraz rozliczanie i składanie deklaracji ZUS

Pozostałe usługi

 • prowadzenie ewidencji oraz kontrola rozrachunków i monitorowanie płatności
 • wystawianie faktur
 • sprawozdawczość GUS, NBP, Intrastat, itp
 • rozliczenia właścicieli, wspólników, kadry zarządzającej

Wkrótce

 • cyfrowe repozytorium dokumentów
 • podgląd operacji księgowych w czasie rzeczywistym oraz dostęp do ksiąg on-line